Falkon 2017

Zdjęcia wykonane podczas Falkonu 2017.

Zdjęcia NIE są na sprzedaż, prawa majątkowe posiada Cytadela Syriusza, organizator imprezy. Wykorzystanie zdjęć bez zgody wymienionego podmiotu jest zabronione.